Rozvedení tatínkové

Rozvedení tatínkové se dělí na několik druhů. Většinu naštěstí tvoří skupina tatínků „normálních“. Tatínek z druhu  „normálních“ přispívá na výživné dle svých možností, dítě si bere pravidelně a nenechá si ujít ani jediný den, který s ním může prožít. Na dítě se těší a vynahrazuje mu chvíle, kdy nejsou spolu. Kupuje mu věci a přispívá nad rámec výživného. Jedná se o milujícího otce.

Další druhem jsou otcové ve střídavé péči. Chtějí se na životě a výchově svého potomka podílet stejně jako matka. Někteří z nich ale usilovali o střídavou péči se záměrem neplatit výživné, matka tedy hradí vše, co otec vyhodnotí jako zbytečné.

Dále existují otcové ve finanční tísni, kteří přispívají opravdu minimální částkou. Polovina z nich nemá o styk s dětmi vůbec zájem, ale druhá polovina se jim věnuje i mimo stanovené termíny ve snaze vynahradit jim vše alespoň při výchově.

Zvláštní druh otců tvoří tatínkové, kteří si žijí na vysoké noze, jezdí na exotické dovolené, svým současným partnerkám kupují auta, staví jim bazény a finančně je podporují, ale o styk s vlastním dítětem nemají zájem. Tito otcové nepřidají nad rámec výživného nic a když má dítě nárok na jeho zvýšení, většinou se chtějí s matkou soudit.

Tatínkové, kteří mají děti výhradně ve své péči, tvoří poměrně malou skupinu. Nemají to lehké a zaslouží si obdiv a respekt. Bohužel se mezi nimi vyskytují i takoví, kteří chtěli dítě do své péče jen proto, aby se matce pomstili. 

Ať už k rozvodu došlo na návrh matky či otce nebo po vzájemné dohodě, nikdy nesmíte zapomenout, že nejhůře se s tím vyrovnávají vaše děti. Nechápou, že na rozchodu rodičů nemají žádnou vinu. Často se sami obviňují a cítí se za rozvod spoluodpovědné. Pokud vůbec někdo nějakou vinu má, pak jsou to jen a jen rodiče. Dítě by mělo mít u obou jistotu, že stále patří do jejich života a je milováno.

Rodič, který se stará a vychovává dítě po rozvodu, stojí na úplně jiné startovací čáře než jeho ex. Perspektivy pro další život jsou zcela rozdílné. Musí se smířit s tím, že na kariéru a byznys může zapomenout – všechen čas věnuje dítěti a je to náročné! A navázat nový vztah, který by vyhovoval jemu i dětem, je oříšek! Nejtěžší je ale dosáhnout toho, aby dítě bylo opět šťastné a bezstarostné. To trvá minimálně dva až tři roky.

A co si budeme namlouvat, peníze jsou při výchově a zajištění harmonického života dítěte důležité jako láska rodičů. Nebojte se nastavit si spravedlivá pravidla hned na samém začátku rozchodu. Věřte mi, vyplatí se to!!